Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid

De vier locaties Esrein, Don Bosco, Paus Joannes XXIII en De Bleek vormen samen het Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid. De voordelen van een school met vier locaties zijn:

  • elke locatie verzorgt onderwijs voor kinderen van groep 1 t/m 8;
  • door samenwerking veel deskundigheid en ervaringsoverdracht;
  • elke locatie heeft zijn eigen sfeer;
  • geen dreiging van sluiting of opheffing.

De locaties hebben hun eigen locatiedirecteur, Interne Begeleider (IB-er) voor de extra zorg aan de leerlingen, computerdeskundige (ICT-er), schoolkrant/jaarboek, nieuwsbrief, kalender en ouderraad.

De manier waarop er onderwijs gegeven wordt, we met de kinderen omgaan en dit alles georganiseerd wordt, is op alle vier locaties hetzelfde. Hier is bewust voor gekozen, omdat de samenwerking dan een meerwaarde krijgt door de uitwisseling van ervaring en deskundigheid.