Beeldmateriaal

Video, foto’s en internet

Het ongevraagd fotograferen of filmen van medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen bij de school vinden wij in strijd met de privacy en staan wij niet toe. Beeld- of geluidsmateriaal dat onder schooltijd of tijdens schoolactiviteiten is opgenomen, mag niet worden vertoond aan derden tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de schoolleiding.