Locatie de Bleek

De school heeft gemiddeld 130 leerlingen. Kenmerkend voor de school is het fraaie, ruime speelterrein. We hebben een apart speelterrein voor de kleuters. Goed onderwijs staat voorop. Dit kunnen wij realiseren door een goed en positief pedagogisch klimaat. PBS helpt ons hierbij. PBS staat voor Positive Behavior Support. Wij werken met een continurooster. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen les van 08.30 tot 14.30 uur. Woensdag zijn ze iets eerder vrij, namelijk om 12.15 uur. De groepen 0/1 t/m 4 hebben vrijdag ook een korte dag. Zij gaan dan tot 12.00 uur naar school. Natuurlijk is er ook aandacht voor cultuur, sport en andere activiteiten. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen bewust voor een bepaalde school kiezen, waarbij er sprake is van een open aanname beleid. Men moet zich daarbij wel realiseren, dat men de uitgangspunten van de katholieke school respecteert.

De kleinschaligheid van de school zorgt voor een rustige sfeer en plezierig werkklimaat. Voor meer informatie en/of een rondleiding kunt u terecht bij de locatiedirecteur.

bleek foto

Basisschool De Bleek
Kerkpad 9
7554 PR Beckum
Locatiedirecteur mevrouw P. Kok-Lansink
074-3676270 / 06-43585848
E-mail: debleek@kbhz.nl