Klassenouders

Veel activiteiten die de school voor uw kind extra leuk maken zijn niet mogelijk zonder de steun van ouder(s)/verzorger(s). Een coördinerende rol hierin speelt de klassenouder.

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn dit onderstaande ouders:

Afbeeldingsresultaat voor klassenouders

Groep 1-2       Sandra Woltersom en Anouk Mentink

Groep 3-4       Linda Pot en Christel Hermink

Groep 5-6       Marleen Meijer en Karin Pelkman

Groep 6-7      Christel Derkink en Ilse Pot 

Groep 8          Rita Despotovic en Miranda Velthuis

De klassenouders mogen ook gebruik maken van een app. Dit zorgt voor snelheid van handelen wanneer er iets geregeld moet worden.
De klassenouders zijn beheerder van deze app. Er wordt positief en op inhoud gereageerd door iedereen binnen dit communicatiemiddel.