Een dag op de Don Bosco

Wij willen u graag vertellen over hoe een dag er op de Don Bosco uit ziet.

Om 08.20 uur staat de leerkracht uw kind bij de deur op te wachten.  Een persoonlijk welkom zodat de leerkracht gelijk kan zien hoe uw kind de dag op school begint.

En dan kan de schooldag beginnen. De tas met “het tien uurtje” en de lunch is opgehangen bij de jas. Alle kinderen hebben tot 08.30 uur de tijd om even met een kleine activiteit te beginnen. De ouders van groep 1, 2 en 3 mogen met de kinderen mee.

Om 08.30 uur starten de leerkrachten met hun lessen. Er wordt even stilgestaan bij de start van de dag. Wat gaat er die dag allemaal gebeuren?

Natuurlijk wordt er gerekend, gelezen, geschreven en wordt de taal van de kinderen uitgebreid. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk om de kinderen een plek te laten vinden in onze maatschappij.  Wij zijn een Vreedzame school en deze methodiek biedt ons veel handreikingen om invulling te geven aan onze opdracht.

Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen meer weten over de wereld. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, verkeer, het komt allemaal aan bod.

Tussen 10.00 en 10.30 uur eten en drinken de kinderen samen en rond 12.00 lunchen alle kinderen met hun leerkracht en spelen samen buiten. Even ontspanning.

Om 14.30 uur zien wij de ouders/verzorgers weer op het plein staan. De kinderen komen met hun leerkracht naar buiten. Heeft u een vraag of is er die dag iets bijzonders gebeurd dan is dit het moment om even in gesprek te gaan met de leerkracht van uw kind.  En dat doen wij graag. Wij vinden u namelijk erg belangrijk. U kent uw kind het best. En wij beseffen ons dat wij met uw kostbaarste bezit mogen werken.

Wilt u meer weten of heeft u vragen dan nodigen wij u graag uit om te komen kijken.