Het Kindercentrum

KDV Don Bosco en BSO Don Bosco

De kinderopvang bij de Don Bosco wordt verzorgd door hetkindercentrum.nl.

Er is tussen de school en het kindercentrum een doorbraak gemaakt. Zo lopen kinderen binnendoor naar de naschoolse opvang (BSO), maar is voor een kind van 4 jaar ook de overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool zo natuurlijk mogelijk.

Via de knop wordt u doorgestuurd naar de website van het Kindercentrum.