Identiteit

Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid is een katholieke school. Dit betekent dat de katholieke achtergrond de leidraad is voor de identiteit van de school. Anders- of niet-gelovigen beleven dit samen met ons.
Wij staan open en hebben respect voor de ideeën en opvattingen van anderen, echter niet wanneer deze discriminerend of kwetsend zijn. Wij beschouwen onszelf daarom als een ‘open school’. De katholieke identiteit willen we daarbinnen herkenbaar laten zijn. Hierbij speelt de levensbeschouwingsmethode ‘Hellig Hart’ een centrale rol. Deze moderne methode doet volledig recht aan bovengenoemde opvatting.
Daarnaast zijn er andere elementen die hierbij een rol spelen:

  • vieringen gekoppeld aan het kerkelijk jaar en het schooljaar;
  • gebruik van bijbelverhalen;
  • gebedjes/gedichtjes/liedjes/stiltemomenten/dagopeningen en dergelijke;
  • voor de katholieke kinderen bestaat de mogelijkheid om zich samen met de werkgroepen uit de Moeder Teresakerk of de H. Blasius voor te bereiden op de Eerste Heilige Communie (groep 4) en het Vormsel (groep 8). Uiteraard is er ook een taak voor de ouders bij deze activiteiten;
  • omdat we vinden dat identiteit en levensbeschouwing met veel zorg omgeven moeten zijn, worden de leerkrachten bijgestaan door de districtscatecheet. Eén van de leerkrachten is verantwoordelijk voor deze taak;
  • aandacht voor de brede identiteit: pesten/plagen, geestelijke stromingen, waarden en normen enzovoorts.