Inspectie

Contactgegevens Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
info@owinsp.nl

Vragen over onderwijs: 0800-0432 (gratis)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld, zoals grove pesterijen, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme e.d.:
Telefoon : 0900-1113111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief)