Links

Hieronder vindt u koppelingen naar internetpagina’s die om verschillende redenen interessant kunnen zijn.

www.kbhz.bestelinks.nl Internet startpagina op alle locaties van KBHZ en de Bleek, met een verzameling links die door leerlingen, leerkrachten en directie gebruikt kunnen worden. Er staan veel bruikbare links op, óók voor ouders thuis.
www.onderwijsinspectie.nl Informatie van de onderwijsinspectie
www.cito.nl Wat doet cito. Ook voor thuis.
 www.pestweb.nl Wegwijs bij pesten.
www.dyslexie.net Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID).
www.loes.nl Opvoeden? Stel je vraag aan Loes.
www.hengelosport.nl Het basisaanbod van sport voor jeugd en jongeren.
www.jeugdpleinhengelo.nl     Kennismakingscursussen op het gebied van cultuur en sport na schooltijd voor kinderen van 0 – 12 jaar.
www.wijkrachthengelo.nl Wijkracht Hengelo maakt zich sterk voor een Hengelose samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar.
www.drschaepmanstichting.nl De Dr. Schaepmanstichting staat voor de behartiging en instandhouding van het katholiek primair onderwijs in Hengelo. Zij verzorgt goed onderwijs, waarbij het kind centraal staat. De stichting wordt gekenmerkt door een brede diversiteit in het onderwijsaanbod met zowel regulier als speciaal basisonderwijs, scholen die werken vanuit vernieuwende concepten.
www.scholenopdekaart.nl Op deze site vind je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen en kan je scholen vergelijken. Of je nou op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in je omgeving, voor iedereen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten.
www.pleinmiddentwente.nl Plein Midden Twente bestaat uit de schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en zorginstellingen. Hiermee sluit ze aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg.