Schoolgids

De  website “Scholen op de kaart” biedt heel veel informatie. Wij zijn moeten deze site actueel houden. Het mooie is nu, dat uit deze informatie, die voldoet aan de regels van het Ministerie van O, C & W, de schoolgids automatisch gegenereerd wordt.

Via deze link komt u bij onze school op de site van  “Scholen op de kaart”. Hier kunt u altijd over actuele informatie van onze school beschikken en de schoolgids direct downloaden.

Een beknopte folder van onze school vindt u onder deze link.