Zorg

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Gelukkig doorlopen de meeste kinderen zonder al teveel problemen de basisschool. Toch zijn er situaties waarbij de reguliere aanpak (tijdelijk) onvoldoende blijkt te zijn. Binnen het KBHZ zijn er afspraken gemaakt over hoe daarmee om te gaan.

Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft iedere locatie een Interne Begeleider (IB’er). Ook is er een specialist op het gebied van diagnose en behandeling van specifieke problemen bij leerlingen.

Daarnaast is er een schoolcontactpersoon. Kinderen kunnen rondlopen met dingen die ze lastig vinden om bespreekbaar te maken. Of er is een lastige zaak of een klacht die (nog) niet van dien aard is dat men de externe vertrouwenspersoon wil benaderen. Daarvoor is de schoolcontactpersoon, die wel verbonden is aan de school, maar speciaal geschoold is om integer om te gaan met deze materie.
Vindt u of uw kind het lastig persoonlijk contact met haar op te nemen dan kunt u ook gebruik maken van de brievenbus bij het kantoor van de IB’er.

Hoe de zorg is ingericht bij het Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid vindt u in de schoolgids en via deze link.

 Marja Mentink
Marja Mentink
Intern Begeleider en schoolcontactpersoon