Drukwerk

De basisschool is voor instellingen, verenigingen, uitgevers en organisaties het doorgeefluik bij uitstek om op eenvoudige en goedkope manier een heel grote groep mensen te bereiken. Het gevaar bestaat dat het schoolgebouw een reclamezuil wordt, volgeplakt met aankondigingen, oproepen enz. Om dit te voorkomen mag in de school alleen iets opgehangen worden, als daarvoor toestemming is van directie of locatiedirecteur. Zij bepalen ook de plaats waar eventueel iets opgehangen mag worden.
De criteria die gehanteerd worden zijn:

  • het mag geen commerciële zaken mag betreffen;
  • er is een connectie is met opvoeding en/of onderwijs of het betreft culturele zaken of buurt-jeugdwerk.

Al het foldermateriaal dat binnenkomt wordt vermeld in de nieuwsbrief. Vervolgens plaatsen we het in de info-rekken. Belangstellenden kunnen  de materialen meenemen. Eventuele bestellingen lopen altijd via de ouders en niet via school!

Af en toe gebeurt het dat buiten de poorten van de school papieren/folders worden uitgedeeld. Dit valt buiten onze verantwoordelijkheid en kunnen we daarom ook niet verbieden. Vraagt u daarom bij enigszins dubieuze folders even na of deze wel door de school uitgedeeld zijn.