IKC

Integraal Kindcentrum (IKC)  ’t Esrein

IKC ’t Esrein is een samenwerkingsverband tussen de school, de peuterspeelzaal en de kinderopvang, waar kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12 jaar in een veilige en vertrouwde omgeving, kunnen opgroeien, ontwikkelen, spelen en leren. Een omgeving waar kinderopvang en onderwijs in elkaar doorlopen. Wij vinden het waardevol om met betrokken partners, op meerdere momenten in het jaar, diverse onderwerpen en de uitwerking van de visie met elkaar te bespreken en/of af te stemmen.

IKC ‘t Esrein wil de visie vormgeven en realiseren door

  • veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen
  • een doorgaande lijn in aanbod en structuur voor de kinderen
  • 1-zorgroute vanuit alle betrokkenen
  • gezamenlijke aandacht voor sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van groep en individu

 

Partners binnen de locaties van basisschool Esrein

Basisschool Esrein
Telefoon 074-291 99 11
Kerkstraat gr. 1 t/m 4
J. vd Heydenstraat gr. 5 t/m 8

Peuterspeelzaal Spring!
www.springhengelo.nl
Kinderen 2,5 tot 4 jaar

www.kindercentrum.nl
Buitenschoolse Opvang Kerkstraat
Buitenschoolse Opvang Sport J. vd Heydenstraat

Partners buiten de locaties van basisschool Esrein

 

Montessori kinderopvang Mickey
www.kinderdagverblijfmickey.nl
Kinderen 0 tot 4 jaar

Kinderopvang Parbédie
www.parbedie.nl
Kinderen 0 tot 4 jaar