Links

Hieronder vind u koppelingen naar internetpagina’s die om verschillende redenen interessant kunnen zijn.

www.kbhz.bestelinks.nl Internet startpagina op alle locaties van KBHZ en de Bleek, met een verzameling links die door leerlingen, leerkrachten en directie gebruikt kunnen worden. Er staan veel bruikbare links op, óók voor ouders thuis.
www.onderwijsinspectie.nl Informatie van de onderwijsinspectie
www.cito.nl Wat doet cito. Ook voor thuis.
 www.pestweb.nl Wegwijs bij pesten.
www.dyslexie.net Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID).
www.balansdigitaal.nl Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelings-stoornissen bij leren en/of gedrag.
www.hengelosport.nl Het basisaanbod van sport voor jeugd en jongeren.
www.jeugdpleinhengelo.nl     Kennismakingscursussen op het gebied van cultuur en sport na schooltijd voor kinderen van 0 – 12 jaar.
www.wijkrachthengelo.nl Wijkracht Hengelo maakt zich sterk voor een Hengelose samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar.
www.loes.nl Centrum Jeugd en Gezin in Twente
www.drscheapmanstichting.nl Bestuur katholiek onderwijs in Hengelo
www.pleinmiddentwente.nl Passend Onderwijs Plein Midden Twente (PMT)
www.scholenopdekaart.nl  Informatie over basisscholen en middelbare scholen en scholen vergelijken.