Inschrijving, uitschrijving en schorsing/verwijdering

 Zodra een kind 4 jaar is, kan het in principe naar de basisschool.

Wanneer u overweegt om uw kind in te schrijven bij één van onze locaties kunt u een afspraak maken met de locatiedirecteuren voor een uitgebreid informatiegesprek. Tijdens dit gesprek zal de gang van zaken per locatie uitgelegd worden. Tevens krijgt u dan een rondleiding door het gebouw. Aan de hand daarvan vormt u zich een beeld van de school en pas daarna besluit u om uw kind wel/niet in te schrijven.
U bent vrij om voor een bepaalde locatie te kiezen!

Voorafgaand aan de instroomdatum is er de mogelijkheid om uw kind een paar ochtenden mee te laten draaien met de nieuwe groep.
Als er sprake is van aanmelding van een leerplichtig kind, dat op één van de andere scholen in de wijk Hengelo-Zuid zit, gelden er wat extra afspraken. In het belang van de leerlingen is er een regeling opgesteld voor alle scholen in deze wijk. Door optimale openheid te creëren streven we ernaar om informatie over de vertrekkende leerling zo compleet mogelijk door te geven.

De school is gerechtigd om een kind te schorsen/verwijderen. Hiervoor gelden wettelijke afspraken. Gelukkig komt dit maar zeer zelden voor. De  Regeling Schorsing en Verwijdering van leerlingen ligt ter inzage op school. Deze maatregelen vallen onder de verantwoording van het College van Bestuur en worden slechts gebruikt na zorgvuldig onderzoek, na overleg met bijvoorbeeld de inspectie en de leerplichtambtenaar.