Kind en maatschappij

Wij vinden dat, naast onze opdracht om goed onderwijs te verzorgen, de kinderen ook goed moeten worden voorbereid op hun plek in de samenleving.

Belangrijke aspecten daarbij zijn:

  • elkaars mening respecteren;
  • naar elkaar luisteren;
  • zorg en verantwoordelijkheid dragen voor de omgeving en elkaars eigendommen;
  • niet tolereren van agressief gedrag (zowel lichamelijk, verbaal als non-verbaal);
  • afspraken maken en nakomen (consequenties aanvaarden voor je eigen gedrag);
  • elkaar (voort-)helpen.