Kledingprotocol

Het bestuur van de Dr. Schaepmanstichting stelt eisen aan de kleding van de medewerkers, stagiaires, ouders, en vrijwilligers. Deze hebben een voorbeeldfunctie voor de leerlingen. Tevens zijn zij degenen, die de waarden en normen mede doorgeven, toepassen en ontwikkelen. Wij gaan er van uit dat medewerkers, stagiaires, ouders, vrijwilligers en bezoekers tijdens de werkzaamheden representatief gekleed zijn en zich  conformeren aan de kledingvoorschriften voor de leerlingen.

Op grond van de katholieke grondslag en de uitwerking daarvan, wil de stichting het volgende kledingvoorschrift hanteren: “Kleding mag niet expliciet refereren aan een andere godsdienstige overtuiging dan de katholieke”.

Het kledingprotocol met nadere uitwerking is te vinden op de website van KBHZ. Het geheel is getoetst in de Commissie Gelijke Behandeling en goedgekeurd.