‘t Berflo

Multifunctionele accomodatie ‘t Berflo
Basisschool Paus Joannes XXIII maakt onderdeel uit van de multifunctionele accommodatie ‘t Berflo. Het gebouw huisvest verschillende instanties die betrokken zijn bij kinderen van 0 tot 12 jaar. De hoofdgebruikers van ‘t Berflo zijn drie basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buurt- en welzijnswerk en zorg (consultatiebureau). Het gebouw zal het kloppend hart zijn van Veldwijk-Noord.

Meer dan onderwijs
‘t Berflo is meer dan alleen onderwijs. Met verschillende dagarrangementen geeft de brede school antwoord op de toenemende vraag naar goede voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse opvang. Daarnaast werkt de brede school nauw samen met het WijkNetwerk 0-12 voor een aansprekend aanbod aan activiteiten voor kinderen en ouders.

Fraai gebouw
De brede school is gehuisvest in een fraai nieuw gebouw in het waterpark. De partners hebben elk een eigen gedeelte met een eigen ingang. Op deze wijze behoudt een ieder zijn eigen karakter en kleinschaligheid. Het wijkwelzijnswerk, Centrum voor Jeugd en Gezin (Loes), Speel-o-theek, de wijkraad en een praktijk voor kinderfysiotherapie (informatiebrief) hebben hier een onderkomen. Het ‘gezamenlijk-wonen-onder-één-dak’ biedt uitstekende mogelijkheden om gebruik te maken van elkaars faciliteiten, deskundigheid en materialen.

Uniek
De Brede School ‘t Berflo is, kortom, uniek voor Hengelo. Een brede en uitnodigende wijkvoorziening. Een vertrouwde plek voor alle kinderen van 0-12 jaar in de Berflo Es.