Scholing stage

Scholing van de leerkrachten

Om de vakbekwaamheid van de leerkrachten op peil te houden. wordt er veel gedaan aan nascholing/deskundigheidsbevordering. Leerkrachten volgen individueel opleidingen. Maar we houden ook gezamenlijk studiedagen rondom onderwijskundige thema’s (zie website).

Stage

Toekomstige leerkrachten moeten natuurlijk ook praktijkervaring opdoen. Onze locaties zijn stagescholen voor de PABO van Saxion Enschede. De stagiaires kunnen zich onder toezicht van de groepsleerkracht bekwamen in de onderwijspraktijk.
Daarnaast werken we samen met de ROC-Twente. Hier worden onderwijsassistenten opgeleid. Dit is vooral een praktijkgerichte opleiding.

Projecten

Als school maak je je eigen onderwijskundige ontwikkeling door. Vandaar dat we ook regelmatig meedoen aan pilots en/of projecten. Dit kan betekenen dat er in dit kader ook begeleiders of stagiaires in de groepen komen voor ondersteuning of andere activiteiten.